KM 9

Kraina Muzyki to integracja elementów:podstawy programowej z rozbudowanym obszarem edukacji muzycznej.

Jest to autorski program edukacyjny pani Karoliny Szczerbakowskiej - Biniszewskiej,
doktorantki Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 


 

 • O „Krainie Muzyki”

  W roku szkolnym 2018/2019  wybrane grupy z naszego Przedszkola
  (Sówki oraz Myszki) będą uczestniczyły w zajęciach „Kraina Muzyki”.

„Kraina Muzyki” to program muzycznego wychowania w przedszkolu opracowany przez
mgr Karolinę Szczerbakowską- Biniszewską, nauczycielkę wychowania przedszkolnego pracującą
w jednym z bemowskich przedszkoli.

Program „Kraina Muzyki” został stworzony z potrzeby podkreślenia znaczenia pedagogiki muzyki w wychowaniu przedszkolnym. „Muzyka łagodzi obyczaje” – tak powiedział Arystoteles już w Starożytności i jego sentencja nie przestaje tracić na ważności. Muzyka, jedna z dziedzin sztuki, odpręża ludzką psychikę, uwrażliwia i pobudza do wszechstronnego rozwoju. Dzięki uniwersalnemu językowi muzyka łączy ludzi, a najmłodsi mogą jej doświadczać, zanim zaczną mówić. Psychologowie i neurolodzy z uniwersytetu w Helsinkach udowodnili, że już w łonie matki dziecko słyszy melodię. 1Badania zagranicznych i polskich naukowców dowodzą, że kontakt dzieci z muzyką rozwija ich kompetencje słuchowe, umiejętności czytania, a także łatwość przyswajania języków. Trening muzyczny rozwija umiejętność rozpoznawania różnic w barwie pomiędzy fonemami. Edukacja muzyczna poszerza świadomość fonologiczną, dzięki czemu wzrasta poziom gotowości szkolnej. Dziecko zachęcone sukcesami w przedszkolu dalszą edukację będzie kojarzyło z czymś pozytywnym i ciekawym. Przyjmując różne role, które wynikają z przyjętych metod wychowania przez muzykę, dziecko ma możliwość poznania świata wartości społecznych i moralnych. Poprzez wyrażanie siebie w trakcie ekspresji ruchowych – wspomaga swój rozwój emocjonalny i uwrażliwia się na potrzeby innych. Sposób, w jakim dziecko zostanie zachęcone w przedszkolu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jaki stopniu będą rozbudzane zainteresowania muzyczne, warunkować będzie jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Dlatego muzyka jest ważnym elementem pracy z dzieckiem.

Stworzony przez panią Szczerbakowską-Biniszewską program jest zakorzeniony w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku. Odwołuje się do zawartych tam celów wychowania przedszkolnego. Program „Kraina Muzyki” stanowić może doskonałe dopełnienie innych programów wykorzystywanych w przedszkolu. Ma za zadanie rzeczowo wskazać nauczycielom pomysły, zadania do wykonania, by stymulować rozwój dzieci, ich indywidualizm, poprzez stosowanie nowych środków ekspresji.

Głównymi celami programu jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe:

- kształcenie słuchu fonematycznego

- rozwijanie kompetencji językowych, matematycznych i społecznych, poprzez radosne obcowanie z muzyką

- stymulowanie myślenia dywergencyjnego (twórczego)

- uwrażliwianie na elementy patriotyczne w muzyce ( tańce narodowe, polscy kompozytorzy)

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

- zapoznanie rodziców z zagadnieniami zawartymi w programie „Kraina muzyki” w celu kontynuacji zamierzeń edukacyjnych w domach

- upowszechnianie sztuki muzycznej

Program „Kraina Muzyki” różni się od dotychczasowych zajęć rytmicznych, tym, że nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego by wprowadzać go do swojej pracy, dlatego każdy wychowawca może go realizować. Materiał muzyczny, na którym bazuje program jest złożony z muzyki poważnej lub ludowej. Zajęcia są tak opracowane aby połączyć wszystkie obszary rozwoju (poza informacjami muzycznymi, dziecko ćwiczy aparat mowy, rozwija umiejętności matematyczne, językowe i plastyczne, udoskonala także swoją kondycję fizyczna poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe przy muzyce). W przeciwieństwie do innych metod wychowania muzycznego w przedszkolu, gdzie głównym celem jest umuzykalnienie, w programie „Kraina Muzyki” dzieci zdobywają wiedzę z zakresu teorii, historii muzyki oraz instrumentoznawstwa.

Środki dydaktyczne potrzebne do realizacji założeń programu wybierają nauczyciele w zależności od potrzeb. Przykłady form, metod i pomocy dydaktycznych dołączonych do programu, każdy nauczyciel może stosować jako inspirację, pomysł czegoś swojego. Są to min: śpiew, słuchanie i naśladowanie, ekspresja ruchowa, gra na instrumentach, prace manualne. Metody czynne, słowne, oglądowe i aktywizujące oparte przede wszystkim na zabawach stworzonych przez autorkę, a także, np.:

 • Metoda Carla Orffa,
 • Klanza,
 • Gimnastyka Twórcza Rudolfa Labana,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • CMC (Children Massaging Children ) = 4xD (Dzieci dzieciom Dar Dotyku)
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss

Ważne, by były one atrakcyjne, a także jak najbardziej zróżnicowane, by oddziaływały na wszystkie zmysły.