mgr Monika Piotrowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Badaczewska - nauczyciel kontraktowy


pracownik obsługi – Aldona Sadowska