mgr Agnieszka Jarząbek – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Jańczak - nauczyciel kontraktowy


Pracownik obsługi – Dorota Osipiak