mgr Barbara Firlej – nauczyciel mianowany

 pomoc nauczyciela - Edyta Budzińska 

pracownik obsługi – Marta Żyluk