Nasze Przedszkole uczestniczy w międzynarodowym projekcie "Piękna nasza Polska cała". Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Projekt wspaniale komponuje się z realizowaną przez grupę Zajączków innowacją "Podróże małe i duże" . Dzięki zadaniom, które wykonujemy odbywamy podróż do świata historii.

Cele ogólne:

- Kształtowanie postaw politycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.

- Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

Cele szczegółowe:

  • - Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • - Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • - Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  • - Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • - Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
  • Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.
  • Grupa "Zajączków" podjęła się wykonania jednego z zadań projektu - zasadzenia "Drzewka pamięci". 
  • Dzięki pomocy pana Stasia - przedszkolnego dozorcy, drzewko zostało posadzone w "starszakowym" ogrodzie. Mamy nadzieję, że się przyjmie i będzie przez lata pamiątką jakże wspaniałego wydarzenia.

drzewko001  drzewko002

 

drzewko003

drzewko004

drzewko005