8 stycznia Żabki wybrały się na spacer do pobliskiego kościoła w celu obejrzenia szopki.

szopka01

szopka02

Dzieci oglądały figurki postaci, które odwiedziły Jezuska w stajence, ciesząc się z jego narodzin. 

W wycieczce brały udział wszystkie dzieci z przedszkola i podczas spotkania pięknie razem kolędowaliśmy.

Żabki z ciekawością i zainteresowaniem oglądały Kościół, wiedziały także, jak należy zachować się w Kościele.

Utrwalały tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, dostrzegały piękno tradycji i zwyczajów świątecznych.

szopka03

szopka04

szopka05

szopka06

szopka07

Dodatkowo dzieci doskonaliły bezpieczne poruszanie się poza terenem przedszkola oraz chodzenie w parach.

szopka08