Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości nasze przedszkole bierze udział

w międzynarodowym projekcie "Piękna Nasza Polska Cała".


Nasza grupa zaangażowała się także w wykonanie zadań. Poniżej relacja.
Dzieci ozdobiły i wysłały pocztówki z Warszawy do Pani Ludmiły, organizatorki projektu.

Dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo zaadresować pocztówkę, podjęły próbę napisania pozdrowień.

Podczas wycieczki na pocztę doskonaliły umiejętności matematyczne podczas kupowania znaczków, samodzielnie naklejały znaczki.

Utrwaliliśmy prawidłowe i bezpieczne zachowanie podczas pobytu poza terenem przedszkola oraz w miejscu publicznym.

poczta01

poczta02

poczta03

poczta04

poczta05

poczta06

poczta07

poczta

poczta08

poczta09

poczta10

poczta11

poczta12

poczta13

poczta14

poczta21
Czwórka dzieci z naszej grupy została wybrana do wykonania pracy plastycznej na konkurs między przedszkolny.

Podczas spotkania konkursowego, w którym uczestniczyły dzieci z innych przedszkoli, wspaniale odpowiedziały na pytanie o Polsce.

Jury zadecydowało, że wszystkie prace plastyczne są piękne i wszyscy świetnie poradzili sobie z pytaniami konkursowymi.

W związku z tym wszystkie dzieci w nagrodę otrzymały piękne książki, nasze Sówki także.

konkurs dzieci01

konkurs dzieci02

konkurs dzieci03

konkurs dzieci09

konkurs dzieci10

Zorganizowaliśmy również zawody sportowe w barwach biało – czerwonych.

Po krótkiej rozgrzewce z piłką i chustą, przystąpiliśmy do zawodów.

Doskonaliliśmy skoki przez skakankę, rzut do celu, szybkość i zwinność oraz współpracę w drużynie.

Nasze zawody zakończyły się remisem.

sport01

sport09

sport11

sport12

sport13

sport14

sport22

sport24

sport02

sport03

sport04

sport21

sport20

sport19

sport18

sport17

sport16

sport15

sport06

sport05