Kolejne dwa zadania wykonane w ramach programu „Uczymy dzieci programować” to: „Instrumenty” w ramach tematu kompleksowego „Z muzyką za pan brat” oraz „Pączki” z okazji Tłustego czwartku.


Podczas zadania „Instrumenty” dzieci tworzyły samodzielnie trasę dla ozobota (rysowały instrument), pracowały w parach. Uzupełniały swoje instrumenty odpowiednimi kodami, aby ozobot przejechał po całym instrumencie. Następnie dzieci, w większych grupach, łączyły swoje instrumenty i sprawdzały czy ozobot przejedzie po wspólnej, nowej trasie.
programowanie luty01

 

programowanie luty02

programowanie luty03

programowanie luty04

programowanie luty05

programowanie luty06

programowanie luty07

programowanie luty08

programowanie luty09

programowanie luty10

programowanie luty11

programowanie luty12

programowanie luty13

programowanie luty14

programowanie luty15

programowanie luty16

programowanie luty17

programowanie luty18

programowanie luty19

programowanie luty20

programowanie luty21

programowanie luty22

programowanie luty23

Z okazji Tłustego czwartku dzieci przypomniały sobie historię pysznej tradycji związanej z tym dniem. Następnie dzieci uzupełniały kartę pracy odpowiednimi kodami, aby ozobot przejechał całą trasę od początku do końca.
Podczas wykonywania tych zadań dzieci doskonaliły współpracę, samodzielnie tworzyły trasę dla ozobota, uzupełniały kody na kartach pracy, określały kierunki, utrwalały znaczenie wybranych sekwencji kolorów.
programowanie luty24

programowanie luty25

programowanie luty26

programowanie luty27

programowanie luty28

programowanie luty29

programowanie luty30

programowanie luty31

programowanie luty32

programowanie luty33

programowanie luty34

programowanie luty35

programowanie luty36

programowanie luty37

programowanie luty38

programowanie luty39

programowanie luty40

programowanie luty41

programowanie luty42

programowanie luty43

programowanie luty44

programowanie luty45