Dnia 8 marca podczas zajęć dydaktycznych dzieci wykonały zadanie „Zakodowane finanse”.


Na początku dzieci przypomniały sobie zabawę „Mucha”. Na macie zostały rozłożone monety, każda z nich oznaczała inny umówiony ruch bądź dźwięk, który należało wykonać gdy nasza przysłowiowa mucha na nie weszła oraz reagować, gdy mucha wyjdzie poza matę. Naszą muchą był żółty kubek, który należało śledzić wzrokiem i słuchać poleceń np. „mucha idzie 3 pola w górę, w dół, 2 pola w lewo, w prawo itp.”, aby prawidłowo określić obecne położenie muchy na macie. Dzieci podczas zabawy ćwiczyły orientację przestrzenną, doskonaliły spostrzegawczość i koncentrację oraz przestrzegały ustalonych zasad.

 

programowanie matematyka01

programowanie matematyka02
Następnie dzieci zostały podzielone na zespoły. Zadaniem każdego zespołu było rozłożenie kubeczków na macie, według własnego pomysłu. Każdy kolor kubka miał przypisaną wartość pieniężną. Następnie należało zapisać za pomocą strzałek i cyfr trasę po której zebrane zostaną wybrane kubki oraz obliczyć ich sumę.
Poprawność wykonania zadania dzieci sprawdzały sobie nawzajem.
Dzieci świetnie poradziły sobie z umiejętnością dodawania oraz przeliczania pieniędzy.
Podczas zajęć dzieci doskonaliły współpracę w zespołach, myślenie analityczne i logiczne, ćwiczyły orientację przestrzenną podczas tworzenia kodu przy pomocy zapisywanych strzałek kierunkowych, planowały swoje działanie i sprawdzały ich efekt.

programowanie matematyka03

programowanie matematyka04

programowanie matematyka05

programowanie matematyka06

programowanie matematyka07

programowanie matematyka08

programowanie matematyka09

programowanie matematyka10

programowanie matematyka11

programowanie matematyka12

programowanie matematyka13

programowanie matematyka14

programowanie matematyka15

programowanie matematyka16

programowanie matematyka17

programowanie matematyka18

programowanie matematyka19

programowanie matematyka20

programowanie matematyka21

programowanie matematyka22

programowanie matematyka23

programowanie matematyka24

programowanie matematyka25

programowanie matematyka26

programowanie matematyka27