Dnia 9 kwietnia odbyły się w naszej grupie zajęcia otwarte na których gościliśmy Rodziców.


Podczas zajęć Sówki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne improwizując piosenkę„Wiosna w niebieskiej sukience”. 

 

Podjęły próbę odczytywania wyrazów, a także krótkich zdań

oraz pisania liter podczas wspólnego rozwiązywania krzyżówki.


Podczas zabawy matematycznej „Kwiaty na łące” dzieci doskonaliły umiejętność dodawania i odejmowania na

konkretach, ustalały ile należy dołożyć lub zabrać w celu uzyskania zamierzonego wyniku,

tworzyły zapis matematyczny wykonywanych działań.


Podczas zabawy „Kolorowe szyfry” dzieci odczytywały swoim Rodzicom zakodowane wyrazy.


W trakcie zabawy „Please game” słuchały krótkich poleceń w języku angielskim i potrafiły na nie odpowiednio zareagować.

zajęcia otwarte06
zajęcia otwarte06

zajęcia otwarte07

zajęcia otwarte08

zajęcia otwarte09

zajęcia otwarte10

zajęcia otwarte11

zajęcia otwarte12

zajęcia otwarte13

zajęcia otwarte14

zajęcia otwarte15

zajęcia otwarte16

zajęcia otwarte17

zajęcia otwarte18

zajęcia otwarte01

zajęcia otwarte02

zajęcia otwarte03

zajęcia otwarte04

zajęcia otwarte05


Dziękujemy bardzo Rodzicom za tak liczne przybycie!