Nauczyciele:

mgr Katarzyna Andrychowska – nauczyciel mianowany
mgr Hanna Larecka – nauczyciel kontraktowy

 

pracownik obsługi – Aldona Sadowska