Nauczyciele:

mgr Joanna Witkowska– nauczyciel kontraktowy

 mgr Anna Gawlik  – nauczyciel dyplomowany

pomoc nauczyciela - Mariola Jóźwiak