mgr Karolina Kwiatkowska – nauczyciel mianowany
mgr Anna Gawlik – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Firlej - nauczyciel kontraktowy

pomoc nauczyciela - Mariola Jóźwiak

pracownik obsługi – Magdalena Krupa