mgr Karolina Kwiatkowska – nauczyciel mianowany
mgr Anna Gawlik – nauczyciel dyplomowany
mgr Aleksandra Pszczółkowska - nauczyciel wspomagający - nauczyciel kontraktowy

pracownik obsługi – Monika Półtorak-Pasierowska