2 kwietnia odbyły się w naszej grupie zajęcia otwarte dla rodziców pt. "Obudziła wiosna misia".

Dzieci zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności matematyczne podczas szeregowania misiowych sylwet według wielkości, a także wskzywały odpowiednio kolory garderoby misiów.

1

5

Przedszkolaki zademonstrowały także swoje umiejętności zdobyte w ramach programu "Uczymy dzieci programować", tzn. logiczne myślenie oraz umiejętność odczytywania kodów podczas budowania wiosennych wież z kubeczków.

3

Dzieci zaprezentowały swój słuch muzyczny oraz umiejętność rytmicznego klaskania do utworu muzycznego Batti Straus.

2

4