10 maja dzieci z grupy "Kotków" w ramach realizacji tematu kompleksowego "Poznajemy Polskę" oraz udziału w programie "Uczymy dzieci Programować" wybrały się w podróż po Polsce razem z Ozobotem.

Dzieci utrwalały wiadomości dotyczące wyglądu polskiej mapy, wskazywały gdzie jest morze, góry i Warszawa.

Kształtowały motorykę małą oraz prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, a także logiczne myślenie podczas kodowania drogi dla Ozobota na mapie Polski.

Ćwiczyły współpracę w parach oraz utrwalały wiadomości o strojach ludowych: kujawskich, góralskich, krakowskich.

1

2

3

4

5

6

7