mgr Małgorzata Muszyńska – nauczyciel kontraktowy

mgr Barbara Firlej – nauczyciel kontraktowy

pomoc nauczyciela - Marianna Olszewska

pracownik obsługi – Dorota Raczyńska