mgr Małgorzata Muszyńska – nauczyciel kontraktowy

mgr Barbara Firlej – nauczyciel kontraktowy

pracownik obsługi – Dorota Raczyńska