Dzieci z grupy Liski są bardzo spostrzegawcze i żadna nowość

nie umknie ich uwadze.

Postanowiły m.in. sprawdzić ile rybek jest w nowym akwarium,

jak pokonać nierówny tor przeszkód oraz jak można grać w karty w wieku 3 lat.

 

bystre006

bystre007

bystre005

bystre008

bystre002

bystre003

bystre004


Wszystkie podejmowane przez dzieci aktywności to świetny sposób na rozwijanie współpracy,

mowy, sprawności fizycznej, wytrwałości oraz ćwiczenia umiejętności rachowania.