"Liski" koniec grudnia przeznaczyły na zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzieci z zaangażowaniem wykonały świąteczne zadania.

W czasie działań „Liski” doskonaliły analizę wzrokową.

Tablica również posłużyła do rozwija sprawności manualnych- ćwiczenia obręczy barkowej, rysowania oburącz

oraz rozwijania wyobraźni, twórczości i współdziałania.

Tablica01

Tablica02

Tablica03

Tablica04

Tablica05

Tablica06

Tablica07

Tablica08

Tablica09

Tablica10

Tablica11