21 stycznia obchodziliśmy uroczyście Dzień Babci i Dziadka.

W czasie spotkania dzieci przedstawiły swoim bliskim krótki

program artystyczny śpiewając i recytując wiersze.

dzienbabci i dziadka00001

dzienbabci i dziadka00002

dzienbabci i dziadka00003

Zaprosiły do wspólnej zabawy Babcie,z którymi bawiliśmy się w Mam chusteczkę haftowaną,

dzienbabci i dziadka00004

a następnie dziadków, którzy byli niedźwiedziami.

dzienbabci i dziadka00005

dzienbabci i dziadka00007

 

Na koniec dzieci wręczyły przybyłym gościa prezenty, które wykonały z miłości do nich.