Na początku października w naszej grupie  

rozpoczęto czterotygodniowy projekt "Drzewo"

wg innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego

opartego na metodzie projektów,

który miał na celu budowanie wiedzy o drzewie i uświadomienie,

że drzewa pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie,

bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację,

a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy. 

Podczas spacerów i wycieczek do parku dzieci obserwowały zmiany w przyrodzie,

wsłuchiwały się w odgłosy ptaków,

szukały i zbierały skarby jesieni, którymi potem udekorowaliśmy naszą salę,

a także wykorzystaliśmy podczas prac plastycznych, matematycznych i eksperymentów.

 Podczas zajęć dzieci stworzyły siatkę pytań, na które szukały odpowiedzi oraz "Beczkę słów" dotyczących tematu.

Stworzono kącik przyrodniczy oraz kącik badań, gdzie dzieci mogły przyglądać się okazom przyrodniczym przy pomocy lup,

odrysowywać liście metodą frottage oraz bawić się kasztanami, szyszkami, itd.

Przez cały czas trwania projektu dzieci mogły również zdobywać nowe wiadomości

i umiejętności przy użyciu tablicy multimedialnej,

 

Przedszkolaki wykazały duże zainteresowanie oraz zaangażowanie z różne działania,

a także ciekawość świata, chęć obserwacji, eksperymentowania i działania.

Na zakończenie projektu dzieci wspólnie z rodzicami wykonały pracę plastyczną „Drzewo genealogiczne” różnymi technikami.

Drzewa te można było podziwiać w holu szatni przedszkolnej.

Dziękujemy rodzicom za przynoszenie książek, oraz wszystkiego co było związane z drzewem oraz pięknych okazów przyrodniczych,

które wzbogaciły nasze kąciki w sali. 

PROJEKT001 

PROJEKT004 

PROJEKT002 

PROJEKT006 

PROJEKT007