Publiczne Przedszkole Nr 214 rozpoczęło swą działalność od 01.09.1981r.
Mieściło się w piętrowym, wolnostojącym budynku otoczonym ogrodem, wyposażonym w sprzęt do zabaw dziecięcych. Plac zabaw był duży, wspólny dla wszystkich  4 grup. 

Pierwszym dyrektorem placówki była pani Wanda Stelmaszczuk, a od 01.09.1983r. kierownictwo objęła pani Dorota Opacka-Zdziech. 

Od 01.09.1999r. funkcję tę pełni pani mgr Bożena Miękus.


    W 1999r. dzięki staraniom ówczesnej pani dyrektor Doroty Opackiej-Zdziech i Rady Pedagogicznej, placówce zostało nadane imię Janiny Krzemińskiej.
Patronka nasza była współtwórcą założeń programowych czasopisma dla dzieci "Miś" oraz jego wieloletnim kierownikiem artystycznym. Zilustrowała wiele książek dla najmłodszych.
Ogromną zasługę w nadaniu imienia miała rodzina państwa Krzemińskich, która między innymi, przekazała na rzecz przedszkola dorobek artystyczny swojej matki. Zgromadzone pamiątki można obejrzeć w przedszkolu. Od wielu lat państwo Krzemińscy związani są z przedszkolem. Ich dwaj synowie byli jego wychowankami,
a pani Janina Krzemińska często gościła w naszej placówce.

    Uroczystość nadania imienia poprzedzona była obchodami 40-lecia czasopisma "Miś". Z tej okazji zorganizowane zostały festyny z udziałem dzieci, Rodziców, rodziny państwa Krzemińskich, władz Gminy Warszawa-Bemowo, przedstawicieli  Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz gości z redakcji czasopisma "Miś".
Były to dwa wielkie wydarzenia w życiu przedszkola.

     W roku szkolnym 2009/2010  podjęto decyzję o rozbudowie placówki.
W tym czasie zostały zaadoptowane do potrzeb przedszkola pomieszczenia pobliskiego Gimnazjum Nr 82. Po ponad półrocznym okresie prac budowlanych,
16 lutego 2010 roku, przedszkole zostało uroczyście otwarte. Budynek zwiększył swoją powierzchnię do 2 tysięcy metrów. Mieścił najpierw 7, a potem 8 oddziałów przedszkolnych.

W roku 2011 obchodziliśmy 30-lecie istnienia przedszkola. Przez te wszystkie lata nasza placówka bardzo się zmieniła. Zawsze szła z duchem czasu. Dotąd jest placówką nowoczesną,  stawiającą  dobro dziecka na pierwszym miejscu.

   W roku 2012/2013 przedszkole otworzyło kolejne 4 oddziały przedszkolne.
Są to oddziały zamiejscowe, mieszczące sie w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach w pobliskim Gimnazjum Nr 82.

Aktualnie do Przedszkola Nr 214  uczęszcza około 350 dzieci w wieku 3 -6 lat.