Dyrektor

mgr Bożena Miękus

nauczyciel dyplomowany