Zastępca Dyrektora

mgr Anna Gawlik

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kierunku Wychowanie Przedszkolne w Systemie Integracyjnym.

Absolwentka Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi o kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i  Szkoleń z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Pełni również funkcję wicedyrektora, prowadząc nadzór pedagogiczny, dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z innymi nauczycielami.