Kierownik gospodarczy

mgr Klaudia Sasim

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna;
magister ze specjalnością "Samorząd terytorialny".