Nauczyciel

mgr Agata Rojek-Mróz

nauczyciel mianowany

Absolwentka dziennych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej  na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (tytuł magistra).

Absolwentka podyplomowego kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra- uzyskanie kwalifikacji nauczyciela-bibliotekarza.

Absolwentka Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, zakres – Pedagogika Przedszkolna.