Nauczyciel

mgr Karolina Kwiatkowska

nauczyciel mianowany

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - uzyskała tytuł licencjata;

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - uzyskała tytuł magistra;

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Logopedii w Ośrodku Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - uzyskała tytuł logopedy.