Nauczyciel

mgr Katarzyna Andrychowska

nauczyciel mianowany

Absolwentka  Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, kierunek – pedagogika, zakres – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika.

Absolwentka Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, zakres – Pedagogika Przedszkolna.