Nauczyciel

mgr Agnieszka Jaworek

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Warszawie o kierunku wychowanie przedszkolne.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku - Pedagogika, w specjalności pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną.