Nauczyciel

mgr Barbara Zapert

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie.

  • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z terapią i profilaktyką uzależnień.
  • Ukończyła studia magisterskie -  w zakresie  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
  • Absolwentka studia podyplomowych  w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.