Nauczyciel

mgr Ewelina Pstrągowska

nauczyciel mianowany

Ukończyła studia licencjackie o kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika korekcyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.