Nauczyciel

mgr Urszula Grygoruk

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym.
Ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności
pedagogika ogólna i przedszkolna.