Nauczyciel

mgr Małgorzata Muszyńska

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tytuł licencjata uzyskała w specjalności psychopedagogika kreatywności. Magister nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.