Nauczyciel

mgr Joanna Kaczmarczyk

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego na specjalności pedagogika wczesnoszkolna
z terapią pedagogiczną.

Magister pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.