Nauczyciel

lic. Aleksandra Kulis

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną.

Aktualnie studentka II stopnia APS na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: surodpedagogika z terapią pedagogiczną.