Nauczyciel

mgr Agnieszka Salak

nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia I stopnia na Uniwersytecie Warszawskim
na specjalności: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym.

Absolwentka studiów magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej
- specjalizacja Pedagogika korekcyjna.