Nauczyciel

mgr Agnieszka Jarząbek

nauczyciel stażysta

Absolwentka  studiów licencjackich na Wydzale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie.