Nauczyciel

mgr Agnieszka Wenda

nauczyciel mianowany

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny na Wszechnicy Świetokrzyskiej na kierunku Pedagogika z resocjalizacją.

Akademia Świętokrzyska im. J.Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu na kierunku Pedagogika Szkolna i Środowiskowa.

Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.