Nauczyciel

mgr Hanna Larecka

nauczyciel stażysta

Ukończyła studia I stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: oligofrenopedagogika.

Ukończyła studia magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku pedagogika o specjalności: pedagogika szkolna z socjoterapią.

Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.