Nauczyciel

mgr Izabela Goławska

nauczyciel stażysta

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  • Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna
    w specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika kreatywności
  • Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika
    w specjalności pedagogika przedszkolna.