Nauczyciel

mgr Joanna Witkowska

nauczyciel kontraktowy

Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im.Bogdana Jańskiego w Warszawie,
na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Obecnie jestem studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej,
studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna.