Nauczyciel

mgr Katarzyna Kobylińska

nauczyciel stażysta

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika ogólna
na specjalności wychowanie przedszkole i edukacja wczesnoszkolna

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna
na specjalności surdopedagogika z terapią pedagogiczną