Nauczyciel logopeda

mgr Marta Olszewska

nauczyciel mianowany

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim
na kierunku: filologia polska, specjalność: logopedia.
Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w zakresie: Emisji i higieny głosu.

 Dyżury

 

Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00-14:00

Czwartek: 8:00-16:00