Nauczyciele:

mgr Elżbieta Matyjasek - nauczyciel kontraktowy
Marianna Wiśniewska - nauczyciel

 

pracownik obsługi: Bogusława Olszewska