Nauczyciele:

mgr Ewelina Pstrągowska - nauczyciel mianowany
mgr Anna Zielińska - nauczyciel kontraktowy

pracownik obsługi -Beata Krupa