mgr Monika Piotrowska – nauczyciel kontraktowy
mgr Monika Laszczak – Kiełbasa – nauczyciel kontraktowy

pomoc nauczyciela – Marianna Olszewska
pracownik obsługi – Aneta Grochowina