mgr Karolina Kwiatkowska – nauczyciel mianowany
mgr Urszula Grygoruk – nauczyciel kontraktowy
mgr Joanna Dąbrowska - nauczyciel mianowany- pedagog specjalny

pracownik obsługi – Sylwia Puszkarska