mgr Joanna Rell – nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Muszyńska – nauczyciel kontraktowy

pracownik obsługi – Jolanta Ferenc