Podczas „Jesiennego Pikniku”
zbieraliśmy datki sprzedając cebulki żonkili.

 

 

Pieniądze ze sprzedaży
zostały przekazane
do Ośrodka Hospicjum Domowe.

Dziękujemy Rodzicom za udział
w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”.

*** Zebraliśmy 1448,50 zł. ***

 

CHARYTATYWNE03