Pobyt dziecka w przedszkolu
w godzinach 7:00 - 17:00 jest bezpłatny.

***

W skład opłaty wchodzą:

- żywienie - 13 PLN dziennie

- Rada Rodziców - według deklaracji
- średnio 60 PLN miesięcznie

***

- zajęcia z lektorem języka angielskiego (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

- zajęcia umuzykalniajace (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

 


Opłaty za przedszkole należy uiszczać
do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Wybrane dni są podawane
na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Opłaty za wyżywienie
wnoszone są w przedszkolu oraz na konto bankowe.

 

Opłaty za żywienie nr konta 04 1030 1508 0000 0005 5049 9053