Pobyt dziecka w przedszkolu
w godzinach 6:30 - 17:30 jest bezpłatny.

***

W skład opłaty wchodzą:

- żywienie - 10 PLN dziennie

- Rada Rodziców - według deklaracji
- średnio 50 PLN miesięcznie

- pielęgniarka - zatrudniona na wniosek Rady Rodziców
- 6 PLN miesięcznie

***

- zajęcia z lektorem języka angielskiego (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

- zajęcia umuzykalniajace (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

- zajęcia logorytmiczne (2 razy w tygodniu - 6 latki) - nieodpłatnie

 


Opłaty za przedszkole należy uiszczać
do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Wybrane dni są podawane
na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Opłaty za wyżywienie
wnoszone są w przedszkolu oraz na konto bankowe.


Opłaty za świadczenia nr konta 23 1030 1508 0000 0005 5049 9002

Opłaty za żywienie nr konta 04 1030 1508 0000 0005 5049 9053

 

Opłaty za świadczenia
i opłaty żywieniowe
w oddziałach zamiejscowych
należy wnosić gotówką w wyznaczonych terminach.