RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH (3-4 LETNICH)

 

7.00 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci.
 • Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy               konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

8.00 – 8.15

 • Zabawy ruchowe

8.15 – 8.30


 • Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

8.30 – 9.00

 • Śniadanie

9.00 – 9.30

 • Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;
  I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
  II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole
  III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
  IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

9.20 – 10.00

 • Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

10.00 – 10.15

 • Owoc

10.15 – 11.20

 • Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
  (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

11.20 – 11.30

 • Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

11.30 – 12.00

 • Zupa

12.00 – 13.20


 • Odpoczynek /bajkoterapia /muzykoterapia/

13.20 – 13.30

 • Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

13.30 - 14.00

 • Drugie danie obiadowe

14.00 – 14.45

 • Zabawy organizowane przez nauczyciela

 • Praca indywidualna

 • Zabawy inspirowane pomysłami dzieci 

14.45 - 15.00

 

 • Zabawa ruchowa
 • Przygotowanie do posiłku

15.00 - 15.30

 • Podwieczorek

15.30 – 17.00

 • Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.
 • Rozchodzenie się dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH (5-6 LETNICH)

 

7.00 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci:
  - ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)
  - praca indywidualna z dziećmi
  - prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.20

 • Zabawy swobodne, tematyczne według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

 • Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

8.30 – 9.00

 • Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 9.15

 • Mycie zębów

9.00 – 10:15

 • Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;

   I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

  II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole      

  III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

  IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

10.15 – 10.30

 • Przygotowania do wyjścia do ogrodu: ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży.

10.30 – 11.30

 • Pobyt na świeżym powietrzu
   - gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela
  - zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,
  - spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
  - zachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
  - w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka
  i wspierające integrację.

11.30 – 11.45

 • Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni.
 • Przygotowanie dzieci do pierwszego dania obiadowego: wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.45 – 12.00

 • Pierwsze danie obiadowe - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00 – 12.30

 • Słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • Zabawy swobodne według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

12.30 – 13.20

 • Zabawy organizowane przez nauczyciela
 • Praca indywidualna
 • Zabawy inspirowane pomysłami dzieci

13.20 - 13.30

 • Przygotowanie do 2-go dania obiadowego – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

13.30 – 14.00

 • Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia
14.00 - 14.15
 • Mycie zębów

   14.15- 15.00


 • Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:
  - w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
  - praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
  - gry i zabawy dydaktyczne.

15.00 - 15.15

 • Podwieczorek

15.15 – 17.00

 • Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:
  - w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
  - praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco –   kompensacyjnym i wychowawczym,
  - gry i zabawy dydaktyczne,
  - podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia,
  - prace porządkowe.